Βίντεο


Εκπομπή "ΕΜΕΙΣ" "ΒΙΖ" RIK 14/9/2006 που περιλαμβάνει μια αναδρομή στο τουρκοκρατούμενο χωριό Γεράνι μετά την εισβολή του 1974 της τουρκίας στην Κύπρο και της εγκατάστασης εποίκων. Μέρος 1ο

Εκπομπή "ΕΜΕΙΣ" "ΒΙΖ" RIK 14/9/2006 που περιλαμβάνει μια αναδρομή στο τουρκοκρατούμενο χωριό Γεράνι μετά την εισβολή του 1974 της τουρκίας στην Κύπρο και της εγκατάστασης εποίκων. Μέρος 2ο

Εκπομπή "ΕΜΕΙΣ" "ΒΙΖ" RIK 14/9/2006 που περιλαμβάνει μια αναδρομή στο τουρκοκρατούμενο χωριό Γεράνι μετά την εισβολή του 1974 της τουρκίας στην Κύπρο και της εγκατάστασης εποίκων. Μέρος 3ο

Γρήγορη ΕνημέρωσηΠαγκοινωτικοί εορτασμοί προς τιμή της Αγίας Αικατερίνης προστάτιδος της εκτοπισμένης εδώ και σαράντα πέντε χρόνια κοινότητας Γερανίου Αμμοχώστου

περισσότερα »


Όλη η γραφικότητα, η ομορφιά κι η χάρη συμπυκνωμένη σε μια λέξη:
ΓΕΡΑΝΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.

Του Παναγιώτη Παπαγεωργίου

περισσότερα »

Ποίημα συνταχθέν από το Μάρκο Μαρινάκη Τρομάρα για τη διδυμοποίηση του χωριού του, του Γερανίου του νομού Ρεθύμνης της Ηρωοτόκου Κρήτης με το Γεράνι Αμμοχώστου

περισσότερα »

Αναμνήσεις από το Γεράνι

Χειρόγραφα Ποιήματα του χωριανού μας μ. Κυριάκου Παύλου Τσιαρρούι...

περισσότερα »

Μαζί στους αγώνες πλέον τα δυό Γεράνια Κύπρου και Ελλάδας μετά την διδυμοποίησή τους στις 23 του μήνα...

περισσότερα »

Επετειακή έκδοση 16σέλιδου επ΄ευκαιρία της διδυμοποίησης από το Κοινοτικό Συμβούλιο Γερανίου.

περισσότερα »