Προσφυγικό Σωματείο "Το Γεράνι"

Πραγματοποιήθηκε καταστατική συνέλευση των μελών του προσφυγικού σωματείου Γεράνι στις 12/6/2019, στο οίκημα του Κοιν. Συμβουλίου Γερανίου, την οποία προέδρευσε ο πρόεδρος του σωματείου.
Μετά από συζήτηση τα μέλη ενέκριναν και αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση του κατασταστικού και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο όπως προβεί στα δέοντα για την καταχώρηση του στον Έφορο Σωματείων όπου έλαβε την αντίστοιχη έγκριση:

Πρόεδρος: Αντρέας Πέτρου
Αντιπρόεδρος: Σάββας Χατζηκυριάκου
Γραμματέας: Αντώνης Ηλία
Ταμείας: Γεώργιος Παύλου
Β. Ταμείας: Χρίστος Γεράνης
Μέλη: Παύλος Παύλου, Δημήτρης Μαντήλας, Ανδρούλα Πετάση, Τρυφωνία Κυριάκου, Χριστίνα Παύλου

Μέλη Εκκλησιαστικής Επιτροπής Γερανίου
Παναγιώτης Παπαγεωργίου,
Γεώργιος Παφίτης,
Αντρέας Αντωνίου,
Κυριάκος Δημητριάδης
Πάτερ Βαρνάβας

Γρήγορη ΕνημέρωσηΠαγκοινωτικοί εορτασμοί προς τιμή της Αγίας Αικατερίνης προστάτιδος της εκτοπισμένης εδώ και σαράντα πέντε χρόνια κοινότητας Γερανίου Αμμοχώστου

περισσότερα »


Όλη η γραφικότητα, η ομορφιά κι η χάρη συμπυκνωμένη σε μια λέξη:
ΓΕΡΑΝΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.

Του Παναγιώτη Παπαγεωργίου

περισσότερα »

Ποίημα συνταχθέν από το Μάρκο Μαρινάκη Τρομάρα για τη διδυμοποίηση του χωριού του, του Γερανίου του νομού Ρεθύμνης της Ηρωοτόκου Κρήτης με το Γεράνι Αμμοχώστου

περισσότερα »

Αναμνήσεις από το Γεράνι

Χειρόγραφα Ποιήματα του χωριανού μας μ. Κυριάκου Παύλου Τσιαρρούι...

περισσότερα »

Μαζί στους αγώνες πλέον τα δυό Γεράνια Κύπρου και Ελλάδας μετά την διδυμοποίησή τους στις 23 του μήνα...

περισσότερα »

Επετειακή έκδοση 16σέλιδου επ΄ευκαιρία της διδυμοποίησης από το Κοινοτικό Συμβούλιο Γερανίου.

περισσότερα »